image

Luc Cipers


Sociaal Wetenschapper (K.U.Leuven) van opleiding, is Luc in de eerste plaats geïnteresseerd in de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Hij is er van overtuigd dat de kwaliteit van onze communicatie recht evenredig is met de mate waarin we succesvol zijn.

Luc staat intussen meer dan 20 jaar full-time in het trainersvak. Voor hij in 2002 zijn eigen organisatie opstartte, was hij onder meer aan de slag bij Groep Jouret (nu: Right Management Consultants), Krauthammer International en Penta Management. Daarvoor was hij actief als sales manager. Alle trainingen werden door hem zelf gecreëerd. Hij is certified Business Consultant (TFC, London) en LEGO Serious Play Facilitator (Rasmussen, Kopenhagen). Meer dan 15.000 professionals uit binnen- en buitenland werden intussen door hem begeleid. Luc is ook de bezieler van de CIPERS TrainersAcademie. Deze academie wil zelfstandige dienstverleners helpen om de status van expert te verwerven.

Hij kan verder rekenen op een team van 'Approved Experts'. Dit zijn ervaren free lance professionals die een expertise hebben in een specifiek domein.

Follow LucCipers on Twitter
CIPERS Training & Coaching

De kerncompetentie van CIPERS Training & Coaching is een diepgaand begrip van hoe mensen met elkaar communiceren en elkaar beïnvloeden. CIPERS staat ook voor Communicatie die Inter PERSoonlijk is. Deze kerncompetentie gebruiken we in bedrijven en organisaties om onze missie te realiseren

Improving Human Communication

CIPERS Training & Coaching baseert zich hierbij in de eerste plaats op een permanent onderzoek naar de nieuwste inzichten en methodes die voorhanden zijn. In een eerste periode hebben we ons vooral gericht naar 2 doelgroepen: mensen met een leidinggevende en mensen met een commerciële verantwoordelijkheid. Beide groepen moeten over excellente communicatievaardigheden beschikken willen zij goede resultaten boeken. Intussen hebben ook mensen uit het onderwijs, ambtenaren, politiemensen, advocaten, journalisten, ... deel genomen aan onze opleidingen.

U wil er graag meer over weten? Surf naar de Contactinfo-pagina en laat ons gerust weten hoe we u kunnen helpen bij het realiseren van uw doelstellingen.