In-company Opleidingen & Workshops

Opleidingen en workshops op maat worden uitgewerkt in functie van de noden en doelstellingen van uw organisatie. De voorbereidingen zijn er op gericht om realistische oefeningen en cases uit te werken. Deze bedrijfsinterne trainingen kunnen verzorgd worden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Tijdens het natraject zetten wij u verder op de goede weg.People Management


Ontwikkel uw eigen leiderschapsstijl

People Management is een speciale management training die een positief en verregaand impact heeft op de manier van leidinggeven van diegenen die aan het programma deelnemen.
De training is in zeer hoge mate praktijkgericht. We vertrekken vanuit de stelling dat de centrale verantwoordelijkheid van elke manager er uit bestaat zijn of haar medewerkers tot maximale ontplooiing te laten komen, en dit ten dienste van de doelstellingen van het bedrijf.
De manier waarop dit dient te gebeuren is in de voorbije jaren sterk veranderd. De benadering van de medewerkers als ‘het personeel’ of ‘het team’ dient vervangen te worden door een veel individuelere aanpak.
Het tweede uitgangspunt is de ‘self-fulfilling prophecy’: medewerkers doen het steeds beter indien hun manager hoge verwachtingen heeft en werkelijk in zijn medewerkers gelooft.
Deze manier van leiding geven vergt van elke manager specifieke vaardigheden die tot op heden door geen enkele universiteit of hoge school wordt gedoceerd. People Management vult deze lacune op.
Tijdens het zesdaagse programma wordt elke persoonsgebonden situatie waarmee een manager geconfronteerd kan worden behandeld door een helder antwoord te formuleren op die steeds weerkerende vraag: “Hoe pak ik dit het best aan?”

Doelgroep

Allen die leiding geven in hiërarchisch verband of als project verantwoordelijke:
• Algemene Directie
• Middenkader
• Supervisors
Het programma is vlot aanpasbaar al naargelang het type managers dat deelneemt: hun ervaring, hun dagelijkse managementpraktijk, hun plaats in de organisatie.
Het richt zich eveneens tot de medewerkers die vandaag nog geen (of een zeer beperkte) leidinggevende verantwoordelijkheid dragen, maar waarvan verwacht wordt dat zij dat in de nabije toekomst wel zullen doen.

Resultaten

Tijdens People Management zal u onder meer leren

* Hoe u betere werkrelaties ontwikkelt met uw medewerkers, collega’s en oversten
* Hoe u de motivatie van uw medewerkers aanzienlijk kunt verhogen
* Wat u moet doen om met succes intern uw ideeën te verdedigen
* Hoe u een betere onderhandelaar wordt
* Hoe u de verstandhouding binnen uw team verbetert

Offerte

Dat kan! Stuur ons een bericht (zie Contactinfo) en wij doen de rest. 
 
 

Newsletter
image


Deelnemers vertellen

"The trainer was well prepared and organized and professional."
Christophe de Ville - IDS Scheer

Meer lezen


Referenties

image
image
image
image

Meer lezen


imageMaak gebruik van de KMO-portefeuille. Op deze manier kunt u tot 40% van uw investering laten terugbetalen.

Meer informatie...


image

CIPERS heeft al meermaals het Q*FOR kwaliteitslabel behaald.
Klik hier voor het meest recente auditrapport.