FAQ


We kunnen ons inbeelden dat je nog niet vertrouwd bent met 'Leugentraining'. Gaan we je leren liegen? Of toch niet? Hier vind je alvast antwoord op je meest prangende vragen! Neem gerust contact indien je er nog andere hebt.

Waarom?

Overheden en organisaties lijden jaarlijks voor miljarden euro’s schade door mensen die liegen. Haast elke dag wordt er in de media melding gemaakt van douanefraude, belastingontduiking, misbruik van de sociale zekerheid, enzovoort. Om deze globale uitdaging het hoofd te bieden, is er de voorbije jaren baanbrekend onderzoek verricht naar methoden en technieken om leugens te detecteren en de waarheid te achterhalen. Douanepersoneel, recherche en veiligheidsdiensten zetten deze met steeds meer succes in.

Ook in de bedrijfswereld heeft men vaak te maken met leugens en misleiding. Denken we maar valse aangiftes, CV-fraude, diefstal, werkverzuim, verzekeringsfraude, malafide handelaars, enzovoort. Luc Cipers heeft op basis van wetenschappelijk materiaal een uniek trainingsprogramma ontwikkelt waarin je leert leugenaars te ontmaskeren.

Wat?

Tijdens de Leugentraining leer je aandacht te hebben voor de verbale en non-verbale signalen van leugen en bedrog. Daarnaast worden bijzondere communicatietechnieken ingeoefend die je toelaten de waarheid te weten te komen. Deze vaardigheden kunnen ingezet worden tijdens onderhandelingen, selectie-interviews, functioneringsgesprekken, verzuimgesprekken, coaching gesprekken, en dergelijke meer.

Na afloop van de Leugentraining zal je in staat zijn om

  - basisgedrag te kalibreren
  - meer dan 50 leugenindicatoren te herkennen
  - de indicatoren te clusteren
  - verbaal en non-verbaal gedrag correct te interpreteren
  - macro-, micro-, en subtiele gelaatsuitdrukkingen te herkennen
  - de 7 universele emoties snel te herkennen
  - lichaamstaal te spreken en te begrijpen
  - anderen en hun beweringen beter in te schatten
  - schriftelijke leugendetectie technieken te gebruiken
  - anderen te verleiden tot het spreken van de waarheid
  - je geloofwaardigheid te versterken
  - de echte gevoelens en gedachten van anderen te achterhalen
  - een netwerk van personen uitbouwen die je 100% kunt vertrouwen

Hoe?

De Leugentrainingen zijn zeer praktijkgericht. We besteden de meeste tijd aan gerichte oefeningen die tot doel hebben je leugendetectie- en interviewvaardigheden te versterken. Het einddoel is je te kunnen omringen door mensen die je 100% kunt vertrouwen. Want dat is het fundament van succes: vertrouwen.

Je zal je niet langer moeten afvragen of iemand je de waarheid sprak, je zal het gewoon weten. Je gaat inzicht verwerven in de redenen waarom mensen liegen. Je zal de basisprincipes van de leugendetectie leren gebruiken. Je zal leren hoe mensen zich gedragen wanneer ze liegen of essentiële zaken verzwijgen. Je zal gesprekstechnieken leren gebruiken die je in staat stellen om op een niet-confronterende manier op zoek te gaan naar de waarheid. Je zal emotionele lekken leren zien, verbale inconsistenties leren detecteren en de lichaamstaal van de andere correct leren interpreteren. Je zal ook vocale en visuele leugenindicatoren leren herkennen. Met andere woorden: je zal de reputatie van een ‘leugendetective’ krijgen: iemand tegen wie je best niet liegt want hij of zij zal het toch merken.

Return on Training?

Onderzoek toont aan dat we elke dag tussen de 10 en 200 keren belogen worden. In een zakelijke context kan dit zeer schadelijke gevolgen hebben. Zo bedraagt de kost van een verkeerde aanwerving 1 tot 7 jaarlonen. De gevolgen van een zakelijke samenwerking op basis van een verkeerde voorstelling van zaken heeft soms een nog groter financieel impact. Maar ook de dagelijkse 'kleinere' leugens hebben alles bij elkaar geteld een desastreus effect op de sfeer en de cultuur van elke organisatie. Misschien heb je zoiets van "Bij ons gebeurt alles in vertrouwen". Ik hoop voor jou dat dit inderdaad het geval is. Maar, de realiteit is vaak anders en we mogen niet naïef zijn. Leugentraining volgen is dus niet alleen leuk en interessant; het is een zakelijke en verstandige investering.

Certificaat?

Elke deelnemer die met succes het volledige programma gevolgd heeft zal het certificaat 'Certified Liespotter' krijgen. Wij raden aan dit certificaat op een zichtbare plek in je kantoor of ontvangstruimte te hangen. Ervaring leert dat dit potentiële leugenaars ontmoedigt. 

Newsletter
imageimageMaak gebruik van de KMO-portefeuille. Op deze manier kunt u tot 40% van uw investering laten terugbetalen.

Meer informatie...


image

CIPERS heeft al meermaals het Q*FOR kwaliteitslabel behaald.
Klik hier voor het meest recente auditrapport.