Wat, hoe en wanneer




Wat is LEGO® SERIOUS PLAY® ?

LEGO® SERIOUS PLAY® is een door LEGO ontwikkelde methode bedoeld om teams en organisaties te helpen bij het aanpakken van complexe vraagstukken. De methode helpt om op een andere, betere manier met elkaar te overleggen waarbij iedereen evenveel tijd en gelegenheid krijgt om zijn of haar ideeën naar voor te brengen. Hierdoor wordt de kennis, de expertise en de creativiteit van het team beter benut dan in de klassieke vergaderingen waarbij 20% van de deelnemers 80% van de tijd aan het woord zijn. Met behulp van LEGO® SERIOUS PLAY® zijn 100% van de deelnemers 100% van de tijd betrokken. De beslissingen die op deze manier tot stand komen, zijn gewoonweg beter en worden door iedereen ondersteund zodat het engagement maximaal is.

Een sessie met LEGO® SERIOUS PLAY® behandelt geen hypothetische situaties maar focust altijd op een concrete vraag uit de dagelijkse praktijk. Gedurende het proces wordt dit vraagstuk onder de loep genomen en waar nodig actief en met verbeeldingskracht vlot getrokken. Deze vragen kunnen te maken hebben met strategie, beleid, innovatie, samenwerking, teamrollen, leiderschap, communicatie of identiteit.

Hoe werkt LEGO® SERIOUS PLAY® ?

De hoekstenen van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode zijn:

  1. Play: wanneer mensen spelen zijn ze productiever, hebben ze meer plezier , voelen ze meer verbondenheid en boeken ze betere resultaten
  2. Constructionism: de meeste mensen leren beter en sneller wanneer ze iets tastbaar kunnen bouwen
  3. Imagination: communicatie verloopt veel efficiënter wanneer concepten ver-beeld worden

De methode zelf bestaat uit 4 stappen die tijdens de workshops verschillende keren worden herhaald. Deze 4 stappen zijn als het ware de bouwstenen van elke LEGO® SERIOUS PLAY® workshop:

  1. De uitdaging/vraag: de facilitator stelt een uitdagende vraag
  2. Bouwen: de deelnemers bouwen met behulp van LEGO® een antwoord op de vraag
  3. Delen: de deelnemers delen met hun collega’s de betekenis van hun model
  4. Reflecteren: inzichten komen tot stand bij het luisteren

Wanneer is LEGO® SERIOUS PLAY® zinvol?

Het inzetten van LEGO® SERIOUS PLAY® is onder meer aangewezen

- wanneer team leden elkaar beter moeten leren kennen, bijvoorbeeld in het kader van een fusie of overname
- wanneer het belangrijk is dat alle teamleden actief deelnemen aan de discussie
- wanneer de groepsgeest moet versterkt worden
- wanneer er moet gesproken worden over strategische kwesties
- wanneer de identiteit en/of organisatiecultuur gestalte moet gegeven worden
- wanneer het belangrijk is met nieuwe en innovatieve ideeën op de proppen te komen
- wanneer je de creativiteit in cross-functionele teams wilt aanwakkeren
- wanneer je moeilijke, complexe kwesties in een constructieve sfeer wil bespreken of bespreekbaar maken
- wanneer je wil dat de deelnemers hun gedachten durven te uiten zonder zich geïntimideerd te voelen
- wanneer je wil vermijden dat enkele teamleden de discussie domineren
- wanneer het belangrijk is dat het hele team achter de genomen beslissingen staat in woorden en daden
- wanneer je strategische plannen op een inspirerende manier wil visualiseren
- wanneer je nieuwe teamleden snel wil integreren
- wanneer je organisatie in verandering is en je wil snel een duidelijk engagement
- wanneer je managers hun mensen doorheen een veranderingsproces moeten begeleiden
- wanneer je de organisatie moet herstructureren of stroomlijnen

Interesse?

Neem contact. We komen naar je terug binnen de 48 uur!



 

Newsletter




image



image



Maak gebruik van de KMO-portefeuille. Op deze manier kunt u tot 40% van uw investering laten terugbetalen.

Meer informatie...


image

CIPERS heeft al meermaals het Q*FOR kwaliteitslabel behaald.
Klik hier voor het meest recente auditrapport.